Pinksterbrief Nederlandse Bisschoppen

‘Mogen wij u een vraag stellen? Hoe denkt u dat u zich zult voelen als u een dezer dagen weer naar de kerk kunt gaan?’ Hiermee opent de brief aan gelovigen van de Nederlandse R.-K. bisschoppen voor Pinksteren 2020. De vraag refereert aan het besef dat kerkbezoek vanaf 1 juni onwennig zal zijn na maanden zonder publieke vieringen. Op 20 mei jl. is voor de RK kerk het protocol voor het vieren vastgesteld na de versoepelde regelgeving van de overheid tegen het coronavirus. De bisschoppen zijn dankbaar dat met de inspiratie van de Heilige Geest stappen gezet worden om weer veilig en waardig te kunnen vieren.

U leest hier de Pinksterbrief van de Bisschoppen.

Paasbrief Nederlandse Bisschoppen

In hun Paasbrief richten de bisschoppen zich tot alle gelovigen.
De brief is bedoeld als bemoediging nu het Hoogfeest van Pasen niet in de kerken gevierd kan worden door de coronacrisis.

U leest hier de Paasbrief van de Bisschoppen.

40 dagen quarantaine.
Brief in verband met coronacrisis.

Bisschop Ron van den Hout van het bisdom Groningen-Leeuwarden heeft een pastorale brief
gestuurd aan alle katholieke gelovigen in het noordelijk bisdom.
De bisschop wijst in zijn brief ook op de waardevolle inzet van pastorale teams in parochies tijdens
de coronacrisis. Priesters en pastores blijven aanspreekbaar voor de mensen, per telefoon of per mail
en persoonlijk bij stervensnood en uitvaarten. Misviering met nieuwe media en digitale pastorale
brieven zijn experimenten met nieuwe invulling van pastorale taken in crisistijd.

De volledige tekst van de bisschoppelijke brief van mgr. Ron van den Hout is hier beschikbaar.

 

Column van de Bisschop

juni 2020        Standaard- of formuliergebeden. Klik hier om de column te lezen.

1 april 2020   Verbondenheid op afstand. Klik hier om de column te lezen.

Bisdom nieuws