wijzigingen personeelsbestand bisdom Groningen-Leeuwarden


Groningen, 20 september 2022

Hierbij wil ik jullie informeren over de wijzigingen die aanstaande zijn binnen ons personeelsbestand:

 

Het afgelopen weekend zijn er in twee parochies brieven voorgelezen met daarin de aankondiging van de komst en het vertrek van een collega.

 

In de Immanuelparochie ontstaat door het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van Frans Wielens een vacature. Frans neemt in het eerste weekend van oktober afscheid. Met ingang van 1 januari 2023 zal diaken Niek Nijhuis het team weer komen versterken. Niek is op 30 april jl. door onze bisschop tot permanent diaken gewijd en is momenteel nog werkzaam binnen Defensie. Niek blijft met zijn gezin wonen in Hengelo.

 

Een ander bericht klonk er in de parochie Maria, Hertogin van Drenthe. Daar moesten we de mensen laten weten dat, op uitdrukkelijk verzoek van de overste van de orde, pastoor Okonek S. Chr. met ingang van 1 december a.s. de parochie en het bisdom gaat verlaten. Een aantal Poolse priesters zullen gaan wisselen. Zo zal pastoor Okonek naar Breda vertrekken om als pastor te gaan werken in de Poolse parochie aldaar. De orde wil dat hun priesters alleen maar werkzaam zijn voor de Poolse gemeenschappen. T.z.t. zal er een andere Poolse priester komen voor de Poolse katholieken in ons bisdom maar deze zal niet werkzaam zijn in het basispastoraat.

 

We zijn dankbaar dat we de vacature voor de Immanuelparochie zo snel hebben kunnen invullen. Voor de invulling van de vacature van de parochie Maria, Hertogin van Drenthe start deze week het gesprek.

 

 

Hartelijke groet,

 

 

Peter H.H. Wellen

Vicaris-generaal bisdom Groningen-LeeuwardenTerug gaan