Op 2 oktober Mariaprocessie van Leeuwarden


Zondag 2 oktober a.s. vindt in Leeuwarden voor de vierde maal de processie plaats van Onze Lieve Vrouw van Leeuwarden: een eeuwenoud genadebeeld van Maria, waaraan bijzondere gebedsverhoringen worden toegeschreven.

De sporen van dit beeld en Mariadevotie gaan terug tot het begin van de 16e eeuw. Toen had dit Mariabeeld een centrale plaats in de vroegere St. Vituskerk van Oldehove, ooit de kathedraal van het bisdom Leeuwarden.

Daarvan is enkel nog de toren – de huidige Oldehove – overgebleven.

 

De Mariaprocessie of ommegang is zo historisch mogelijk bepaald en volgt een groot deel van de binnenstadroute die nog bekend is uit de late Middeleeuwen. De processie begint om 15.15 uur bij de St. Bonifatiuskerk en eindigt in de St. Dominicuskerk. De Mariaprocessie trekt langs plaatsen in Leeuwarden waar eens de oude katholieke schuilkerken stonden, alsmede de Oldehove als overgebleven toren van de vroegere St. Vitus kathedraal die op deze plek in de binnenstad stond. Bij het passeren van een kerk op de route van de Mariaprocessie worden de klokken geluid. Ook de zware klokken van de Oldehove als voormalige kathedraaltoren. Op het plein voor de Oldehove wordt het aloude lied “Maria roem der trouwe stad” gezongen.

 

Deelnemers aan de processie zijn de leden van het kapittel van de St. Vitusparochie en andere katholieke pastores, alsmede een groot aantal misdienaars, vaandeldragers en parochiële kerkkoren.

Dit jaar zal voor het eerst Gruno’s Postharmonie uit Groningen de Leeuwarder ommegang opluisteren met specifieke processiemarsen. Mogelijk verlenen ook de korpsen ‘Ons Genoegen’ uit Marsum en ‘Euterpe’ uit Beetsterzwaag, evenals voorgaande jaren, hun medewerking.

Aansluitend aan de binnenstadprocessie wordt in de St. Dominicuskerk het Maria lof (= Mariaviering) gehouden waarin  mgr. Ron van den Hout, bisschop van Groningen-Leeuwarden voorgaat als hoofdcelebrant.

 

De processie door de stad vindt alleen plaats als de weersomstandigheden het toelaten.

 

Meer informatie over Mariaprocessie Leeuwarden: dhr. Hans Jorna, Processiecomité OLV van Leeuwarden

 Terug gaan