Overlijden emeritus-pastoor Jan Alferink


 

Overlijden emeritus-pastoor Jan Alferink

12 september 2022

Na een periode van afnemende gezondheid is em. pastoor Jan Alferink vrijdag 9 september 2022, na voorzien te zijn van het Heilig sacrament der Zieken, toch nog onverwachts overleden in het UMCG te Groningen.

Em. pastoor Jan Alferink werd geboren op 12 oktober 1934 te Sneek. Hij werd op 22 juli 1962, dit jaar 60 jaar geleden, tot priester gewijd voor het toenmalige bisdom Groningen.

Hij kreeg de volgende benoemingen binnen het bisdom:

07-09-1962 Kapelaan te Musselkanaal

04-09-1964 Kapelaan te Erica

17-05-1970 Pastoor van de Mariaparochie te Groningen

07-05-1978 Pastoor van de H. Geestparochie te Heerenveen

18-06-2000 Eervol ontslag maar bleef daar tot 01-09-2001 nog als wnd. pastoor werkzaam.

01-11-2001 Wnd. pastoor H. Willibrordus te Lemmer tot 01-02-2003

01-09-2003 Priester-assistent H. Andreas te Zorgvlied, De Heer die Wederkomt te Oosterwolde, H. Paulus te Gorredijk en vanaf 18-09-2005 ook van de Goddelijke Verlosser te Drachten.

01-08-2014 Eervol ontslag als priester-assistent.

Daarnaast was em. pastoor Alferink van 1986 – 2016 kanunnik van het Kathedraal Kapittel, waar hij de taak van secretaris vervulde.
Hij is lid geweest van de Priesterraad en heeft aan meerdere activiteiten binnen het bisdom zijn medewerking verleend.

Aanstaande zaterdag 17 september om 10.30 uur zullen we afscheid van hem nemen vanuit de Parochiekerk van de Heilige Geest, Crackstraat 13 te Heerenveen.
Na de plechtigheid vindt de teraardebestelling plaats op de R.K.-begraafplaats aan de Rottumerweg te Heerenveen.

Er is gelegenheid om afscheid te nemen op vrijdag 16 september van 14.00 tot 16.00 uur in de bovengenoemde kerk.

We zijn em. Pastoor Jan Alferink dankbaar voor alles wat hij voor velen en voor ons bisdom Groningen-Leeuwarden heeft mogen betekenen. Wij wensen zijn familie veel kracht en sterkte.
Dat hij mag rusten in Gods barmhartige vrede.

 

 

 Terug gaan