Nieuwe schooljaar St. Josephschool Zandberg


Op woensdag 7 september 2022 waren 93 kinderen met hun juffen en meesters in de St. Josephkerk om onder het dank van Gods huis te vieren dat het nieuwe schooljaar is begonnen.

Ook waren er vijf moeders, eentje met een klein kindje op de arm, en een opa en oma.

 

Kleutertjes die voor het eerst naar school en groep 8 begint aan het laatste schooljaar.

 

‘Hé, ga je mee, blijf niet staan, maar kom mee’, het begin van het refrein van een lied om samen op weg te gaan. Het werd gezongen uit volle borst door iedereen!

Juf Marisca had een mooi welkomstwoord voor de hele school en we hebben het verhaal gelezen over Jozef en Maria die Jezus kwijt waren maar hem gelukkig vonden in de tempel in Jeruzalem.

 

Alle groepen hadden een voorbede gemaakt en die hebben ze ook allemaal zelf gebeden. De kleutertjes samen en de andere groepen één iemand die de voorbede van de klas bad.

We hebben ook gebeden voor alle vormelingen van dit jaar die vrijdag het sacrament van het vormsel ontvangen van onze bisschop. Ook voor de kleine Marit hebben we gebeden die zondag tijdens ons patroonsfeest van de parochie Heilig Kruis het sacrament van het Doopsel zal gaan ontvangen.

 

Gert Vissering begeleide de liederen op zijn keyboard, waarvoor dank.

 

Onder het luiden van de klokken ging iedereen, na de Zegen, terug naar school.

 

Wij, de geloofsgemeenschap St. Joseph, wensen alle kinderen, juffen en meesters een heel fijn, gelukkig en leerzaam nieuw schooljaar toe.

 

Pastores

Locatieraad St. Joseph

 Terug gaan