Kerkbezoek parochie Heilig Kruis eerste helft 2022.


Geachte parochianen, Zoals u inmiddels bekend is noteren we de cijfers van het aantal parochianen die onze weekendvieringen bezoekt.
Hieronder vindt u de resultaten van deze tellingen.De rekensom is vrij eenvoudig, het aantal parochianen dat de vieringen bezoekt deelt door het aantal vieringen die gevierd worden. Daaruit komt het gemiddelde kerkbezoek tevoorschijn. Tussen haakjes vindt u de bijzondere kerkelijke vieringen, Hoogfeesten, feesten vermeld.

Januari 2022 aantal parochianen 639 : 17 vieringen = 35,5
(Openbaring des Heren)

Februari 2022 aantal parochianen 594 : 16 vieringen = 37,1
(Patroonsfeest O.L.V. van Lourdes)

Maart 2022 aantal parochianen 873 : 17 vieringen = 51,4
(Aswoensdag en Patroonsfeest H. Jozef)

April 2022 aantal parochianen 1.767 : 24 vieringen = 63,6
(Goede Week, Pasen en een Eerste Communieviering)

Mei 2022 aantal parochianen 1.534 : 22 vieringen = 69,7
(Inwijding Mariakapel Musselkanaal, gedachtenisviering soldaat Schoemaker Musselkanaal,
twee Eerste Communievieringen, Hemelvaart en Vesperviering)

Juni 2022 aantal parochianen 726 : 12 vieringen = 60,5
(Pinksteren, Patroonsfeest H. Antonius van Padua en Bedevaart naar Heede)

In totaal hebben in het eerste halfjaar van 2022,
6.133 parochianen : 108 vieringen = 56,8 parochianen gemiddeld per viering,
onze vieringen bijgewoond.

In percentage- kerkbezoek is dit: 56,8 (parochianen) x 5 (vieringen) = 284 (parochianen per weekend)
100 : 6.389 (totaal aantal parochianen) x 284 = 4,4% over het eerste half jaar van 2022.

Op deze wijze willen wij u informeren hoe de stand van zaken is m.b.t. het kerkbezoek
in onze parochie. Belangrijk te weten is dat onze parochie bestaat uit 6.389 parochianen en dat
plaatst de cijfers rond het kerkbezoek toch wel in een zorgelijk perspectief.

Pastoor Jos DeulingTerug gaan