samenwerkende kerken Ter Apel Nieuwsbrief nummer 3


Oekraïne en de Oekraïners zijn nog steeds in nood. Wij (de samenwerkende kerken in Ter Apel) hebben
in de afgelopen maanden hulp kunnen bieden, zij het op beperkte schaal. In de tussentijd is de hulp
door overheden en internationale instanties opgepakt. Wij schakelen nu terug naar een lagere
versnelling. Wat hebben we gedaan en wat blijven we doen?
1.
Opvang vluchtelingen uit Oekraïne
Vanaf eind april wordt de woning bij de Wilpskamp aan de Sellingerstraat
bewoond door een gevlucht Oekraïens gezin uit Cherson, de familie
Nieuwsbrief nummer 3
Bohdenova. Buiten de nieuwsbrief om zullen wij u binnenkort meer
informatie geven over het gezin en hoe zij reilen en zeilen in Ter Apel.
Met een klein groepje vrijwilligers begeleiden wij de familie bij het vinden
van vervoer, werk, onderwijs en medische zorg. Daarbij staan we in nauw
contact met de Veiligheidsregio Groningen, de GGD en de Gemeente Westerwolde.
In onze regio zijn meer Oekraïense vluchtelingen ondergebracht. Na de zomervakantie organiseren wij
voor hen, samen met de gemeente en de dienst Welzijn, een ontmoetingsbijeenkomst in Ter Apel.
2.
Inzameling van financiële giften
Bij de kosten voor de opvang van de Oekraïners weten wij ons gesteund door de drie deelnemende
kerken in Ter Apel. Daarnaast hadden we een centraal bankrekeningnummer opengesteld voor giften.
Voor dit jaar zijn we in staat de kosten te dekken en doen dan voor nu geen beroep meer op uw
financiële ondersteuning.
3.
Inzameling van goederen
De inzameling van goederen is zeer succesvol verlopen. De goederen zijn naar Polen en Oekraïne
vervoerd. De toestroom van goederen blijkt echter na twee maanden inzamelen op te drogen. Wij
stoppen daarom met het inzamelen van goederen.
4.
Vrijwilligers
Vele handen maken licht werk, dat hebben we ook nu weer mogen ervaren. Wij hebben een mooie lijst
met vrijwilligers en die zullen we goed bewaren, maar voorlopig is de inzet van vrijwilligers niet nodig.
Iedereen wordt enorm bedankt voor haar of zijn bijdrage.
Contactpersonen:
De contactgroep blijft voorlopig nog in de lucht om de lopende activiteiten te begeleiden. Heb je vragen
of suggesties meld je dan bij één van onderstaande personen:
St. Willibrordkerk – Henk Pruim,
henkpruim@outlook.com – 0599-580308
Regenboog kerk – Aike Hemssens,
info@pgterapel.nl – 06-54727066
Kloosterkerk – Paul Wösten/Jaco Bron,
bron.jaco@gmail.com – 06-21528587


Terug gaan