Vakantieviering scholen Ter Apel en afscheid groepen 8


Vanmorgen, 11 juli rond 9.15 uur hebben we de vakantieviering gevierd van de RK basisscholen in Ter Apel, de H. Bonifatius, De H. Gerardus en de PORK (Protestantschristelijk Openbaar en Rooms Katholiek).

Er waren maar liefst bijna 400 kinderen in de kerk met Juffen en Meesters en een groot aantal ouders, wat een feest! We hebben gezongen, geluisterd naar een verhaal van Paulus over de liefde, het verhaal van de ‘Versleten schoolsleutel’ en een mooi gedicht met de titel ‘Bedankt’. Alle groepen van alle scholen hebben de groepen 8 toegezongen en de groepen 8 hebben een leuk presentje gegeven aan alle kinderen toen die teruggingen naar de scholen. Voor alle kinderen van onze scholen, de Juffen en de Meesters een heel fijne vakantie gewenst. Voor alle jongvolwassenen van de groepen 8, heel goede vakantie en een fijn en goed begin op het voortgezet onderwijs en heel veel succes op je nieuwe school.

Geloofsgemeenschap H. Willibrordus Ter Apel

Pastores

 Terug gaan