School en gezinsviering St. Joseph te Zandberg


Afgelopen zondagmorgen hebben we de schoolviering en gezinsviering gevierd van de St. Josephschool in de St. Josephkerk te Zandberg. Het was een mooie viering met vele ouders, Juffen en Meesters. We hebben ook groep 8 in het zonnetje gezet. Er kwam een grote bokaal voorbij van ‘Het beste schoolkamp’, iemand had een prachtige Legoprijs voor het maken van een Lego-robot en allemaal hadden ze wel iets meegenomen dat te maken had met de tijd op school. Oh ja, de rubberen handschoenen voor het school- spel hebben we ook nog gezien, maar meer werd er daarover niet gezegd (ik verklap niets). Het koor Sometimes heeft leuke liederen gezongen, de sfeer zat er echt goed in! De kinderen zelf hadden de gebeden verzorgd en namens ons allemaal hebben ze die ook gebeden vanaf het priesterkoor. De grote vakantie begint aan het einde van deze week. Voor alle kinderen, Juffen en Meester van de St. Josephschool een heel fijne vakantie gewenst.Voor de jongvolwassenen van groep 8, een heel fijne vakantie en een goede en mooie start op je nieuwe school.

Geloofsgemeenschap St. Joseph

Pastores

 Terug gaan