Wereld Jongeren Dagen Lissabon 2023


Het jongerenwerk in ons bisdom Groningen-Leeuwarden bloeit!

Wereld Jongeren Dagen Lissabon 2023 (1 t/m 6 augustus)

Maandelijks weten tientallen jongeren elkaar te vinden in bijeenkomsten die voor hen worden georganiseerd. Tijdens catechese, liturgie, onderlinge ontmoeting en ontspanning verdiepen ze hun geloof en maken ze contact met katholieke leeftijdsgenoten.

 

Met de jongeren willen we dan ook samen op reis naar Lissabon. Daar worden in de zomer van 2023 de Wereld Jongeren Dagen gehouden. Rond deze Wereld Jongeren Dagen organiseren wij een 13-daagse reis om met de jongeren onder andere een stukje van de Camino te lopen naar Santiago, maar ook Fatima te bezoeken. Op die manier willen we jongeren versterken in hun geloof. Want het is bepaald niet vanzelfsprekend meer voor jongeren om katholiek te zijn. Zij hebben ons gebed en onze steun nodig.

 

U kunt hieraan bijdragen!

Wij willen u vragen om een financiële bijdrage voor deze reis. Op die manier kunnen we de reiskosten voor de jongeren zo laag mogelijk houden en krijgen zo veel mogelijk jongeren de kans om mee te gaan. We garanderen dat elke geschonken Euro wordt besteed aan het verlagen van de reissom voor de jongeren.

 

U kunt uw gift overmaken naar:

Bankrekening (ING): NL42 INGB 0670 2655 78

onder vermelding van: bijdrage WJD 2023

 

Alvast hartelijk dank!

 

Kernteam Wereld Jongeren Dagen 2023:

Remco Hoogma – priester

Sander Hof – diaken

Johan Krijnsen

Marieke de Winter

Wilt u de poster bekijken dit kan via de volgende link: WJD 2023Terug gaan