Eerste Communiecatechese Zandberg: Goede Week en Pasen


Vanmiddag, maandag 11 april hebben we met z’n allen, de klas en eerste communicanten van St. Joseph, de Eerste Communiecatechese gehad in de kerk. De twee juffen waren er ook bij. Het ging over de Goede Week, Palmpasen, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, de Paaswake en Paasmorgen Weebben de Eucharistie besproken samen met Witte Donderdag. Brood (hostie) en wijn hebben we geproefd. Nu weten we wat we eten en drinken tijdens onze Eerste Communie.

Brood- Lichaam van Christus, wijn- Bloed van Christus, het Laatste Avondmaal gevierd op Witte Donderdag voorafgaande aan Goede Vrijdag. De oliën van de geloofsleerlingen (catechumenenolie), de Chrismaolie waarover de bisschop blaast tijdens de Chrisma- mis (olie van de heilige Geest voor Doop, Vormsel en priesterwijding) en de Ziekenolie (voor het sacrament van de Ziekenzalving) Maar de oliën hadden we ook al gezien en geroken in de klas. Ook de zegening en wijding van de oliën hoort eigenlijk bij Witte Donderdag. De bisschop doet dit op de woensdagavond voor Witte Donderdag zodat alle priesters Witte Donderdag kunnen vieren in de parochie.
Witte Donderdag heeft drie feesten in één viering. 1. De instelling van de Eucharistie, 2. de instelling van het priesterschap én 3. het grote feest van de naastenliefde (vriendschap).
We hebben een aantal Kruiswegstaties wat meer bijzonder bekeken. Bijzonder hoor, Kruiswegstaties gemaakt door een heel beroemde katholieke kunstenaar, Wynand Geraedts.
Het Tabernakel waar we de hosties bewaren na de eucharistieviering kunnen we onthouden als de kluis of broodkast van Jezus. Tabernakel is wel een moeilijk woord. De hosties in de mooie ciborie (kelk met een deksel) zagen er precies zo uit als degene die we geproefd hebben, maar deze zijn Lichaam van Christus, die we geproefd hebben niet.
We zijn geëindigd met het Hoogfeest van Pasen ‘Jezus is niet dood, Hij leeft!’.
Dat hebben we gedaan bij de doopvont waar de Paaskaars staat.
De verhalen van de ongelovige Tomas hebben we gehoord en van Maria Magdalena en de vrouwen bij het lege graf.

Toen was het zomaar twee uur en gingen we naar huis.

 Terug gaan