De Nederlandse pater Titus Brandsma wordt heilig verklaard


De Nederlandse pater Titus Brandsma wordt heilig verklaard door de paus. Een heilige is iemand die in de Kerk als voorbeeld wordt gezien. Een heilige is iemand waarvan wij geloven dat hij of zij bij God in het eeuwig leven is en daar voor ons blijft bidden.

Titus was zijn hele leven als religieus en priester met God verbonden door gebed en studie. Hij was iemand die vanuit zijn geloof veel mensen heeft geholpen op hun levensweg. In zijn lessen als professor aan de Katholieke Universiteit Nijmegen stond Titus stil bij de vraag naar de relatie tussen God en de mens en hoe mensen door het geloof in God richting vinden in hun leven, met het oog op hun uiteindelijke bestemming.

In de jaren voor de Tweede Wereldoorlog werd hij adviseur van de RK journalistenvereniging. Daarmee ging hij door tijdens de oorlog. Hij moedigde katholieke journalisten aan om geen leugens en propaganda te verspreiden, ook al stond ons land onder druk van de Duitse bezetter. Titus reisde langs de redacties van katholieke kranten om te benadrukken hoe belangrijk het is dat journalisten onderdrukking en vervolgingen niet goedpraten, maar in woord en geschrift opkomen voor de waardigheid van iedere mens.

In Dachau steunde hij als priester veel medegevangenen met zijn gebed en luisterend oor. Als het kon vierde hij de sacramenten. Ook aan zijn beulen liet hij in woord en daad zien wat menselijke waardigheid betekent. Heel bewust trad hij zijn vijanden met liefde tegemoet. Ik hoop dat het getuigenis van pater Titus ook ons als gelovigen blij

 

Meer informatie is te vinden via deze link (PDF)

2022 01 – Titus Brandsma HeiligverklaringTerug gaan