Uitnodiging voor de Bonifatius Academiedag van het bisdom Groningen – Leeuwarden


Wij nodigen u van harte uit voor de eerste Academiedag van ons bisdom. De dag is bedoeld als inspirerende ontmoetingsdag voor de (oud) cursisten van de Bonifatius Academie,maar ook voor overige belangstellende. Dit jaar staat de Academiedag in het teken van de aanstaande heiligverklaring van Titus Brandsma.

Klik hier voor meer informatie:
Uitnodiging voor Bonifatius Academiedag.2022. docxTerug gaan